hello@pillovely.com

Ochrona danych osobowych

1.1. Wypełnienie formularza zamówienia i akceptacja regulaminu Pillovely.com jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta w trakcie rejestracji w celach realizacji zawartych umów sprzedaży, w szczególności realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonych gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Pillovely.com. Dane, które są konieczne do prawidłowej realizacji umowy to: imię i nazwisko, pełny adres klienta, adres do wysyłki, numer telefonu oraz adres e-mail.

W odniesieniu do danych osobowych Klienta albo przez art.6 ust. 1 lit.f RODO w odniesieniu do danych osobowych innych osób.

1.2. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Pillovely.com informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, informacyjnych i biuletynów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail.

1.2.1. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

1.3. Dane przetwarzane przez okres realizacji współpracy, jak również po jej zakończeniu w celach określonych w przepisach prawa (cel archiwalny).

1.4. Klientowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1.5. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

1.6. Wszystkie dane osobowe naszych klientów są zabezpieczone przed jakimkolwiek niepowołanym użyciem. Komputer będący naszą własnością, gromadzący dane Klientów jest należycie zabezpieczony i umieszczony w chronionym pomieszczeniu firmy. Nie ma zatem możliwości by dane osobowe stały się w jakikolwiek sposób własnością osób trzecich.

Możliwość usunięcia danych osobowych

Jeśli chcesz usunąć dane osobowe z naszej bazy, skontaktuj sią z nami pisząc na adres bok@pillovely.com tytułem wiadomości „DANE OSOBOWE” a wszelkie Twoje dane zostaną usunięte.

Możesz skorzystać z formularza kontaktowego

    GIODO

    Zbiory Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego lub zebrane za pośrednictwem innych kanałów komunikacji z Klientem zostały zgłoszone przez Administratora do rejestru zbiorów Danych Osobowych prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) pod następującymi nazwami:

    a. Klienci pillovely.com (numer zgłoszenia: , numer księgi: )
    b. Newsletter pillovely.com (numer zgłoszenia: , numer księgi: ).

    KOSZYK 0